کارشناس رسمی دادگستری

این نوع خدمت با سابقه قریب به هشتاد ساله با هدف افزایش بعد تخصصی آرائ دادگاهها ایجاد گردیده است و عمدتا کارشناسان از طریق آزمون جذب کانون کارشناسان رسمی دادگستری شده و نظریات کارشناسی را برای دادگاهها و بخش خصوصی و دولتی و … ارائه میدهند و اهمیت این رشته در ارائه سند رسمی نظریه است یعنی نظر کارشناس رسمی دادگستری به عنوان یک سند رسمی در چارچوب مورد نیاز نافذ است.

داود کامرانی مقصود

کارشناس رسمی دادگستری
  • کارشناس رسمی دادگستری (حوزه کشوری در تمامی گرایشات قضائی)
  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران – ژئوتکنیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • لیسانس حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی

 

تعریف کارشناسی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری کیست؟

 کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند. کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که پس از گذراندن آزمون کارشناسان رسمی، دارای پروانه کارشناسی رسمی می شود که این پروانه، از طریق بخش استعلام وضعیت کارشناس سایت عدل ایران، قابل استعلام می باشد. 

کارشناسی رسمی دادگستری، اعتباری است که به افراد متخصص داده می شود، تا در مواقع ضرورت، از تخصص شان استفاده شود. برای سنجش این کارشناسان، آزمونی تحت عنوان آزمون کارشناسان رسمی، برگزار می شود. متقاضیان، برای ثبت نام در این آزمون، باید دارای مدرک کارشناسی و حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط باشند. کانون کارشناسان رسمی دادگستری، یکی از مراجعی است که مجوز برگزاری این آزمون را دارد.

خدمات ما

مشاوره، نگارش و تاییدیه

علاوه بر مشاوره تخصصی، نگارش و تاییدیه خواسته ها نیز جزو خدمات ارائه شده توسط ماست.

حضور در دادگاه

حضور رسمی در دادگاه، شورای حل اختلاف و مراجع رسمی رسیدگی به پرونده های حوزه تخلفات شهری و روستایی

استحکام بنای ثقلی

تایید استحکام بنا بسته به نیاز پایان کار و انشعابات و همچنین جهت اضافه اشکوب (ساخت طبقات اضافه و همچنین ساخت اضافه متراژ)

صدور قدمت بنا

به منظور اخذ انشعابات و همچنین در پرونده های جهاد کشاورزی یکی از مهم ترین نیازها تعیین قدمت بنا توسط کارشناس رسمی دادگستری است.

تعیین قیمت املاک

تعیین قیمت املاک به جهت ارائه به سفارت خانه ها و وکلای مهاجرتی و همچنین جهت وثیقه گذاری بانکی و قضایی در سطح کشور و همچنین تعیین اجاره بهای املاک

ارزیابی کارخانجات و اموال

ارزیابی و قیمت گذاری اموال و املاک کارخانه جات به منظور ارائه به اداره مالیات و همچنین افزایش دارایی شرکت نزد سازمان ثبت. همچنین تعیین اجاره بهای املاک

قرارداد مدیریت پیمان

ورود به قراردادهای مدیریت پیمان و قراردادهای فنی به منظور حل اختلاف، تنظیم لایحه تاخیرات، نگارش دفاعیه و کلیم بر اساس قرارداد و تایید امور انجام شده.

مشاوره به دهیاری

مشاوره قانونی به دهیاری ها و بخشداری ها به منظور اجرای طرح تفصیلی و طرح هادی و انطباق آن با قوانین اجرایی و اداری جهاد و بنیاد مسکن.

کارشناس دادگستری

جایگاه کارشناس رسمی دادگستری ازنظر دادگاه و سیستم قضایی

درصورتی‌که نظر کارشناس رسمی دادگستری با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. از این ماده برداشت می‌شود که نظر کارشناس در فرضی اثرگذار است که نظریه با اوضاع‌واحوال معلوم و محقق مسئله موافقت داشته باشد والا دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد زیرا در این صورت، دادگاه علم به بطلان نظریه پیدا می‌کند.

درعین‌حال دادگاه نمی‌تواند نسبت به عقیده کارشناس بی‌اعتنا باشد زیرا نظر کارشناس رسمی دادگستری، اماره بر واقع است و عدم پذیرش آن باید موجه باشد؛ اما احتمال دارد دادرس به قراین دیگری دست یابد که بی‌اعتباری نظریه را نشان دهد یا قرینه دیگری او را به تردید وادارد؛ در چنین وضعی دادگاه به تحقیق بیشتری می‌پردازد و درصورتی‌که به نتیجه مخالف برسد به نظریه ترتیب اثر نخواهد داد؛

بنابراین نظر کارشناس رسمی دادگستری باید قناعت وجدان دادرس را تأمین کند؛ به تعبیر دیگر عقیده کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و هیچ‌گاه این عقیده بر دادگاه تحمیل نمی‌شود. البته باید پذیرفت که اصل بر صحت نظریه است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در فرضی که اصحاب دعوا به نظریه اعتراض نکنند ولی این نظریه قابل متابعت نباشد و از طرفی موضوع فنی و تخصصی باشد دادگاه رأساً می‌تواند موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد.

درخواست کارشناس رسمی دادگستری

تعرفه و دستمزد کارشناس رسمی دادگستری حوزه راه و ساختمان و نقشه برداری

موضوع راه و ساختمان و نقشه برداری دستمزد
 ارزﯾﺎﺑﯽ اراﺿﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺰروﻋﯽ و اﺑﻨﯿﻪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و تجارت و سرقفلی مطابق ماده 11
تطبیق نقشه های معماری یا سازه با وضعیت و محل بنا مطابق ماده 9
امور معماری داخلی و تزئینات 10000ریال حداقل 4 میلیون و حداکثر 40 میلیون ریال
تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان ها با وضعیت محل و بنا 10000ریال حداقل 4 میلیون و حداکثر 40 میلیون ریال
تهیه نقشه های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنای ساختمان های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضایی گزارش فنی استحکام بنا هر متر مربع 8000 ریال و حداقل 4 میلیون و حداکثر 60 میلیون ریال
افراز املاک و مستقلات و تقسیم ترکه ( در صورتی که ملک مورد افراز دارای نقشه باشد ) مطابق ماده 11 به علاوه 20 درصد
افراز املاک و مستقلات و تقسیم ترکه ( در صورتی که برای ملک مورد افراز نقشه تهیه گردد ) مطابق ماده 11 به علاوه 20 درصد به علاوه هزینه نقشه مطابق تعرفه نقشه برداری
تشخیص زمین مسبوق به احیا از نظر ساختمانی تا مساحت هزار متر مربع 3 میلیون ریال ، مازاد بر هزار متر مربع و برای هر 1000 متر مربع 1 میلیون ریال
پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی ( اگر گذر بند مشخص باشد ) تا هزار متر مربع مقطوعا 4 میلیون ریال ، مازاد بر 1000 متر تا 10 هکتار هر متر مربع 400 ریال ، مازاد بر ده هکتار هر متر مربع 200 ریال و حداکثر تا 80 میلیون ریال
پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی ( اگر گذر بند مشخص نباشد ) تا هزار متر مربع مقطوعا 10 میلیون ریال ، مازاد بر 1000 متر تا 10 هکتار هر متر مربع 400 ریال ، مازاد بر ده هکتار هر متر مربع 200 ریال و حداکثر تا 100 میلیون ریال
نقشه برداری اراضی و تهیه پروفایل و غیره تا هزار متر مربع مقطوعا 10 میلیون ریال ، مازاد بر 1000 متر تا 10 هکتار هر متر مربع 400 ریال ، مازاد بر ده هکتار هر متر مربع 200 ریال و حداکثر تا 100 میلیون ریال
حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک تا1000 متر مربع حداقل 3 میلیون ریال ، مازاد بر 1000 تا 5000 هزار متر مربع به ازای هر متر مربع 1500 ریال ، مازاد بر 5000 تا 50000 هزار متر مربع به ازای هر متر مربع 800 ریال
نقشه برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال ها و رودخانه ها با مقیاس 1/100به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ها حداقل 5 میلیون ریال حداکثر مطابق ماده 9
مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل 4 میلیون ریال ، مازاد بر یک هکتار به ازای هر هکتار مازاد بیست درصد و حداکثر 20 میلیون ریال
بررسی انطباق طرح های تفکیک اراضی شهری با طرح های توسعه شهری کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور 10میلیون ریال ، کاربری مازاد بر دو قطعه تا ده قطعه زمین مجاور به ازای هر قطعه 1/5میلیون ریال ، کاربری مازاد بر ده قطعه مجاور به ازای هر قطعه 600 هزار ریال
بررسی انطباق شهری ساختمان ها به ضوابط و مقررات شهرسازی ساختمان یک یا دو واحدی قابل تفکیک ده میلیون ریال ، مازاد بر دو و تا ده واحد قابل تفکیک به ازای هر واحد 1/5 میلیون ریال ، مازاد بر 10 واحد به ازای هر واحد 600 هزار ریال
سایر رشته ها مطابق ماده 9

تفاوت کارشناس رسمی دادگستری با کارشناس رسمی قوه قضاییه

وظیفه هر دو گروه از کارشناسان، بررسی جوانب مختلف مسائل پیش آمده در شاخه خود و اظهار نظر در رابطه با آن می باشد که نظر آنان قرار است به کمک قضات در رسیدگی به پرونده های مختلف زیر نظر آن ها بیاید.

چرا که:
در برخی موارد، مسائل ممکن است به موضوعات فنی وارد شود و قاضی برای صدور حکم نهایی نیاز به اطلاعات فنی کارشناسان خواهد داشت.

در نتیجه می توان گفت:
کارشناسان رسمی، زیرنظر هر یک از کانون های مجری، در نهایت در پی احراز حق دو طرف موضوع برمی آیند و ماهیت وظایف آن ها در نهایت به یک شکل تعریف شده است.

حتی یکسان بودن عنوان کارشناسان در پروانه صادر شده برای آن ها، که با نام کارشناس رسمی دادگستری صادر می گردد، نیز می تواند صحه ای بر این موضوع باشد که تفاوت کارشناس رسمی دادگستری با کارشناس رسمی قوه قضاییه از لحاظ کلی به شکل معناداری نخواهد بود.

کارشناس دادگستری

کتاب املاک (آموزش املاک)

نوشته داوود کامرانی
مجموعه قوانینی از حوزه کاربردی و عملکرد املاک تا مجموعه قوانین مرتبط به حوزه املاک
کتاب قوانین مشاورین املاک