کارشناس رسمی دادگستری

این نوع خدمت با سابقه قریب به هشتاد ساله با هدف افزایش بعد تخصصی آرائ دادگاهها ایجاد گردیده است و عمدتا کارشناسان از طریق آزمون جذب کانون کارشناسان رسمی دادگستری شده و نظریات کارشناسی را برای دادگاهها و بخش خصوصی و دولتی و … ارائه میدهند و اهمیت این رشته در ارائه سند رسمی نظریه است یعنی نظر کارشناس رسمی دادگستری به عنوان یک سند رسمی در چارچوب مورد نیاز نافذ است.

داود کامرانی مقصود

کارشناس رسمی دادگستری
 • کارشناس رسمی دادگستری (حوزه کشوری در تمامی گرایشات قضائی)
 • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران – ژئوتکنیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • لیسانس حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی

 

تعریف کارشناسی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری کیست؟

 کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند. کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که پس از گذراندن آزمون کارشناسان رسمی، دارای پروانه کارشناسی رسمی می شود که این پروانه، از طریق بخش استعلام وضعیت کارشناس سایت عدل ایران، قابل استعلام می باشد. 

کارشناسی رسمی دادگستری، اعتباری است که به افراد متخصص داده می شود، تا در مواقع ضرورت، از تخصص شان استفاده شود. برای سنجش این کارشناسان، آزمونی تحت عنوان آزمون کارشناسان رسمی، برگزار می شود. متقاضیان، برای ثبت نام در این آزمون، باید دارای مدرک کارشناسی و حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط باشند. کانون کارشناسان رسمی دادگستری، یکی از مراجعی است که مجوز برگزاری این آزمون را دارد.

خدمات ما

مشاوره، نگارش و تاییدیه

علاوه بر مشاوره تخصصی، نگارش و تاییدیه خواسته ها نیز جزو خدمات ارائه شده توسط ماست.

حضور در دادگاه

حضور رسمی در دادگاه، شورای حل اختلاف و مراجع رسمی رسیدگی به پرونده های حوزه تخلفات شهری و روستایی

استحکام بنای ثقلی

تایید استحکام بنا بسته به نیاز پایان کار و انشعابات و همچنین جهت اضافه اشکوب (ساخت طبقات اضافه و همچنین ساخت اضافه متراژ)

صدور قدمت بنا

به منظور اخذ انشعابات و همچنین در پرونده های جهاد کشاورزی یکی از مهم ترین نیازها تعیین قدمت بنا توسط کارشناس رسمی دادگستری است.

تعیین قیمت املاک

تعیین قیمت املاک به جهت ارائه به سفارت خانه ها و وکلای مهاجرتی و همچنین جهت وثیقه گذاری بانکی و قضایی در سطح کشور و همچنین تعیین اجاره بهای املاک

ارزیابی کارخانجات و اموال

ارزیابی و قیمت گذاری اموال و املاک کارخانه جات به منظور ارائه به اداره مالیات و همچنین افزایش دارایی شرکت نزد سازمان ثبت. همچنین تعیین اجاره بهای املاک

قرارداد مدیریت پیمان

ورود به قراردادهای مدیریت پیمان و قراردادهای فنی به منظور حل اختلاف، تنظیم لایحه تاخیرات، نگارش دفاعیه و کلیم بر اساس قرارداد و تایید امور انجام شده.

مشاوره به دهیاری

مشاوره قانونی به دهیاری ها و بخشداری ها به منظور اجرای طرح تفصیلی و طرح هادی و انطباق آن با قوانین اجرایی و اداری جهاد و بنیاد مسکن.

کارشناس دادگستری

جایگاه کارشناس رسمی دادگستری ازنظر دادگاه و سیستم قضایی

درصورتی‌که نظر کارشناس رسمی دادگستری با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. از این ماده برداشت می‌شود که نظر کارشناس در فرضی اثرگذار است که نظریه با اوضاع‌واحوال معلوم و محقق مسئله موافقت داشته باشد والا دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد زیرا در این صورت، دادگاه علم به بطلان نظریه پیدا می‌کند.

درعین‌حال دادگاه نمی‌تواند نسبت به عقیده کارشناس بی‌اعتنا باشد زیرا نظر کارشناس رسمی دادگستری، اماره بر واقع است و عدم پذیرش آن باید موجه باشد؛ اما احتمال دارد دادرس به قراین دیگری دست یابد که بی‌اعتباری نظریه را نشان دهد یا قرینه دیگری او را به تردید وادارد؛ در چنین وضعی دادگاه به تحقیق بیشتری می‌پردازد و درصورتی‌که به نتیجه مخالف برسد به نظریه ترتیب اثر نخواهد داد؛

بنابراین نظر کارشناس رسمی دادگستری باید قناعت وجدان دادرس را تأمین کند؛ به تعبیر دیگر عقیده کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و هیچ‌گاه این عقیده بر دادگاه تحمیل نمی‌شود. البته باید پذیرفت که اصل بر صحت نظریه است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در فرضی که اصحاب دعوا به نظریه اعتراض نکنند ولی این نظریه قابل متابعت نباشد و از طرفی موضوع فنی و تخصصی باشد دادگاه رأساً می‌تواند موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد.

درخواست کارشناس رسمی دادگستری

تعرفه و دستمزد کارشناس رسمی دادگستری حوزه راه و ساختمان و نقشه برداری

موضوع راه و ساختمان و نقشه برداریدستمزد
 ارزﯾﺎﺑﯽ اراﺿﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺰروﻋﯽ و اﺑﻨﯿﻪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و تجارت و سرقفلیمطابق ماده ۱۱
تطبیق نقشه های معماری یا سازه با وضعیت و محل بنامطابق ماده ۹
امور معماری داخلی و تزئینات۱۰۰۰۰ریال حداقل ۴ میلیون و حداکثر ۴۰ میلیون ریال
تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان ها با وضعیت محل و بنا۱۰۰۰۰ریال حداقل ۴ میلیون و حداکثر ۴۰ میلیون ریال
تهیه نقشه های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنای ساختمان های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضاییگزارش فنی استحکام بنا هر متر مربع ۸۰۰۰ ریال و حداقل ۴ میلیون و حداکثر ۶۰ میلیون ریال
افراز املاک و مستقلات و تقسیم ترکه ( در صورتی که ملک مورد افراز دارای نقشه باشد )مطابق ماده ۱۱ به علاوه ۲۰ درصد
افراز املاک و مستقلات و تقسیم ترکه ( در صورتی که برای ملک مورد افراز نقشه تهیه گردد )مطابق ماده ۱۱ به علاوه ۲۰ درصد به علاوه هزینه نقشه مطابق تعرفه نقشه برداری
تشخیص زمین مسبوق به احیا از نظر ساختمانیتا مساحت هزار متر مربع ۳ میلیون ریال ، مازاد بر هزار متر مربع و برای هر ۱۰۰۰ متر مربع ۱ میلیون ریال
پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی ( اگر گذر بند مشخص باشد )تا هزار متر مربع مقطوعا ۴ میلیون ریال ، مازاد بر ۱۰۰۰ متر تا ۱۰ هکتار هر متر مربع ۴۰۰ ریال ، مازاد بر ده هکتار هر متر مربع ۲۰۰ ریال و حداکثر تا ۸۰ میلیون ریال
پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی ( اگر گذر بند مشخص نباشد )تا هزار متر مربع مقطوعا ۱۰ میلیون ریال ، مازاد بر ۱۰۰۰ متر تا ۱۰ هکتار هر متر مربع ۴۰۰ ریال ، مازاد بر ده هکتار هر متر مربع ۲۰۰ ریال و حداکثر تا ۱۰۰ میلیون ریال
نقشه برداری اراضی و تهیه پروفایل و غیرهتا هزار متر مربع مقطوعا ۱۰ میلیون ریال ، مازاد بر ۱۰۰۰ متر تا ۱۰ هکتار هر متر مربع ۴۰۰ ریال ، مازاد بر ده هکتار هر متر مربع ۲۰۰ ریال و حداکثر تا ۱۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاکتا۱۰۰۰ متر مربع حداقل ۳ میلیون ریال ، مازاد بر ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ هزار متر مربع به ازای هر متر مربع ۱۵۰۰ ریال ، مازاد بر ۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ هزار متر مربع به ازای هر متر مربع ۸۰۰ ریال
نقشه برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال ها و رودخانه ها با مقیاس ۱/۱۰۰به صورت پیمایش با تعیین محل چاه هاحداقل ۵ میلیون ریال حداکثر مطابق ماده ۹
مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعیتا یک هکتار حداقل ۴ میلیون ریال ، مازاد بر یک هکتار به ازای هر هکتار مازاد بیست درصد و حداکثر ۲۰ میلیون ریال
بررسی انطباق طرح های تفکیک اراضی شهری با طرح های توسعه شهریکاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور ۱۰میلیون ریال ، کاربری مازاد بر دو قطعه تا ده قطعه زمین مجاور به ازای هر قطعه ۱/۵میلیون ریال ، کاربری مازاد بر ده قطعه مجاور به ازای هر قطعه ۶۰۰ هزار ریال
بررسی انطباق شهری ساختمان ها به ضوابط و مقررات شهرسازیساختمان یک یا دو واحدی قابل تفکیک ده میلیون ریال ، مازاد بر دو و تا ده واحد قابل تفکیک به ازای هر واحد ۱/۵ میلیون ریال ، مازاد بر ۱۰ واحد به ازای هر واحد ۶۰۰ هزار ریال
سایر رشته هامطابق ماده ۹

چرا از مجموعه کامرانی باید کارشناس دادگستری انتخاب کنیم ؟

شرکت کامرانی به عنوان یک انجمن از بهترین کارشناسان دادگستری در تهران، با تخصص و تجربه بی‌نظیر خود، به عنوان گزینه‌ای برتر در زمینه حقوق دادگستری معرفی می‌شود.

چرا شرکت کامرانی بهترین گزینه است؟

 1. تخصص و تجربه: شرکت کامرانی دارای یک تیم از بهترین کارشناسان دادگستری با تخصص و تجربه فراوان در زمینه حقوق دادگستری می‌باشد. اعضای تیم توانمند ما سال‌ها تجربه در معاملات دادگستری، تفکیک اراضی، حل اختلافات ملکی و مشاوره حقوقی دارند.
 1. آگاهی از قوانین: تیم کارشناسان دادگستری کامرانی در جریان آخرین تغییرات و مقررات حقوقی مرتبط با دادگستری قرار دارند و مشتریان خود را در تمام مراحل معاملات حقوقی با دقت به اطلاع می‌دهند.
 1. مهارت‌های حرفه‌ای: کارشناسان ما مهارت‌های حرفه‌ای در تحلیل، مذاکره، تدریس و ارتباطات دارند. این مهارت‌ها به آنها این امکان را می‌دهد که به مشتریان خود خدمات حقوقی با کیفیت عالی ارائه دهند و بهترین راهکارها را ارائه کنند.
 1. مشتری‌مداری: مشتریان برای ما اولویت اصلی هستند. ما به تعهد نسبت به مشتریان و رسیدگی به نیازهای آن‌ها افتخار می‌کنیم و از ارتباطات قوی و مثبت با مشتریان بهره می‌بریم.
 1. اخلاق حرفه‌ای: شرکت کامرانی به اخلاق حرفه‌ای پایبندی کرده و اطلاعات مشتریان را به صورت محرمانه نگهداری و در پایان کار با احترام کامل به ایشان باز می‌گرداند.

اگر شما به دنبال بهترین کارشناس دادگستری هستید که تخصص، تجربه و اختیارات حرفه‌ای دارد، شرکت کامرانی به عنوان انتخاب برتر شما معرفی می‌شود. ما در تمامی مراحل معاملات حقوقی شما به شما همراهی می‌کنیم و تضمین می‌کنیم که مسائل حقوقی شما به بهترین شکل ممکن حل شوند.

تفاوت کارشناس رسمی دادگستری با کارشناس رسمی قوه قضاییه

وظیفه هر دو گروه از کارشناسان، بررسی جوانب مختلف مسائل پیش آمده در شاخه خود و اظهار نظر در رابطه با آن می باشد که نظر آنان قرار است به کمک قضات در رسیدگی به پرونده های مختلف زیر نظر آن ها بیاید.

چرا که:
در برخی موارد، مسائل ممکن است به موضوعات فنی وارد شود و قاضی برای صدور حکم نهایی نیاز به اطلاعات فنی کارشناسان خواهد داشت.

در نتیجه می توان گفت:
کارشناسان رسمی، زیرنظر هر یک از کانون های مجری، در نهایت در پی احراز حق دو طرف موضوع برمی آیند و ماهیت وظایف آن ها در نهایت به یک شکل تعریف شده است.

حتی یکسان بودن عنوان کارشناسان در پروانه صادر شده برای آن ها، که با نام کارشناس رسمی دادگستری صادر می گردد، نیز می تواند صحه ای بر این موضوع باشد که تفاوت کارشناس رسمی دادگستری با کارشناس رسمی قوه قضاییه از لحاظ کلی به شکل معناداری نخواهد بود.

کارشناس دادگستری

کتاب املاک (آموزش املاک)

نوشته داوود کامرانی
مجموعه قوانینی از حوزه کاربردی و عملکرد املاک تا مجموعه قوانین مرتبط به حوزه املاک
کتاب قوانین مشاورین املاک

کارشناس رسمی امور ثبتی

کارشناس رسمی امور ثبتی یک حرفه‌ای است که دارای مجوز و صلاحیت از دولت یا مراجع مربوطه برای انجام امور مرتبط با ثبت اسناد و معاملات قانونی می‌باشد. این کارشناسان در امور مرتبط با ثبتی، معاملات املاک، حقوق ملکی، ترکیب و تقسیم ملکیت، و دیگر امور مشابه تخصص دارند.

وظایف و مسئولیت‌های یک کارشناس رسمی امور ثبتی می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

۱. ثبت اسناد: انجام امور مربوط به ثبت اسناد رسمی مانند قراردادهای خرید و فروش ملک، اجاره، و تبدیل مالکیت.

۲. مشاوره حقوقی: ارائه مشاوره حقوقی به مشتریان در مورد معاملات املاک و ملکیت ملک.

۳. تهیه اسناد و مدارک حقوقی: تهیه اسناد و مدارک قانونی مورد نیاز برای معاملات املاک مانند سند مالکیت، قراردادهای مالکیت مشترک، و سایر اسناد.

۴. تأیید اسناد و امضاها: تأیید اسناد و امضاهای قانونی توسط مشتریان و تأیید صحت آنها.

۵. معاملات مالکیت ملکی: انجام معاملاتی مانند تبدیل مالکیت، افراز، تفکیک، و تقسیم ملکیت.

۶. ثبت شرکت‌ها و انجمن‌های ملکی: ثبت شرکت‌ها و انجمن‌های ملکی به منظور تأسیس و مدیریت مشترکین یا صاحبان ملک در یک مجتمع مسکونی یا تجاری.

۷. تصدیق معاملات: تصدیق معاملات ملکی به منظور اطمینان از اصالت و اعتبار آنها.

۸. مشارکت در دعاوی حقوقی: شرکت در دعاوی حقوقی مرتبط با امور ثبتی و حقوق ملکی.

۹. اطلاع‌رسانی به مشتریان: اطلاع‌رسانی به مشتریان در مورد تغییرات قانونی و مقررات مرتبط با ثبتی و ملکیت ملک.

کارشناسان رسمی امور ثبتی معمولاً باید دارای مهارت‌ها و دانش لازم در زمینه قوانین و مقررات مرتبط با ملکیت ملک و ثبت اسناد باشند. آنها نقش مهمی در حفظ حقوق مالکیت ملکی افراد ایفا می‌کنند و می‌توانند به انجام معاملات ملکی به شکل قانونی و مطمئن کمک کنند.

کارشناس رسمی راه و ساختمان

کارشناس رسمی راه و ساختمان (یا کارشناس فنی راه و ساختمان) یک حرفه‌ای است که دارای تخصص در زمینه طراحی، اجرا، نظارت، و مدیریت پروژه‌های ساختمانی و عمرانی است. وظایف و مسئولیت‌های کارشناس رسمی راه و ساختمان عبارتند از:

۱. طراحی و نظارت: طراحی و نظارت بر پروژه‌های ساختمانی و راهسازی از اهم وظایف کارشناس رسمی راه و ساختمان است. او باید اطمینان حاصل کند که طراحی‌ها به اصول فنی و مقررات ساختمانی پایبند هستند.

۲. تهیه مستندات فنی: تهیه اسناد و مدارک فنی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها، از جمله نقشه‌ها و مشخصات فنی.

۳. مدیریت پروژه: مدیریت اجرای پروژه‌های ساختمانی و عمرانی شامل برنامه‌ریزی، کنترل هزینه‌ها، و مدیریت منابع انسانی و مواد.

۴. نظارت بر کیفیت: نظارت بر اجرای پروژه به منظور اطمینان از کیفیت کار و پایبندی به مقررات فنی.

۵. مشاوره فنی: ارائه مشاوره فنی به مشتریان در مورد امور مرتبط با ساخت و ساز و امور راهسازی.

۶. بررسی اجزای فنی: بررسی و ارزیابی اجزای فنی مواد ساختمانی، تجهیزات، و سیستم‌های اجرایی.

۷. مطالعات امکان‌سنجی: انجام مطالعات امکان‌سنجی برای تعیین امکان اجرای پروژه‌های ساختمانی و ارائه گزارش‌های مرتبط.

۸. پیشنهاد قیمت: تعیین هزینه‌ها و ارائه پیشنهادات قیمت برای پروژه‌ها.

۹. رفع مشکلات و اختلالات: مدیریت و رفع مشکلات و اختلالاتی که در طول اجرای پروژه پیش آید.

کارشناس رسمی راه و ساختمان باید دارای دانش عمیق در زمینه مهندسی عمران، معماری، مکانیک سازه، و سایر موارد مرتبط با ساختمان و راهسازی باشد. وی همچنین باید با قوانین و مقررات مربوط به ساختمان‌ها و راهسازی در منطقه مورد نظر آشنا باشد و از مجوزهای لازم برای انجام کارهای مربوط به پروژه‌های ساختمانی و راهسازی برخوردار باشد.

نقش کارشناس رسمی دادگستری در دادگاه ها و دادسراها

کارشناس رسمی دادگستری در دادگاه‌ها و دادسراها در سیستم حقوقی ایران نقش مهمی دارد. این کارشناسان دارای مجوز از دولت برای انجام وظایف حقوقی و دادرسی در دادگاه‌ها و دادسراها هستند و در رسیدگی به موارد مختلف حقوقی و قضایی به مراجع قضائی کمک می‌کنند. نقش کارشناس رسمی دادگستری در دادگاه‌ها و دادسراها عبارتند از:

۱. تحقیق و تحلیل حقوقی: کارشناسان رسمی دادگستری مسئول بررسی موارد حقوقی و تحقیق در مورد پرونده‌های حقوقی می‌باشند. آنها موظف به بررسی جزئیات پرونده و تحلیل مسائل حقوقی مرتبط هستند.

۲. نوشتن گزارشات حقوقی: کارشناسان رسمی دادگستری باید گزارشات حقوقی مرتبط با پرونده‌ها را تهیه کنند. این گزارشات می‌توانند شامل تحلیل حقوقی، توضیح مسائل حقوقی، و نظریه‌های حقوقی باشند.

۳. پیشنهادهای حقوقی: آنها ممکن است به دادگاه یا دادستانی پیشنهادهای حقوقی برای رسیدگی به پرونده‌ها ارائه دهند. این پیشنهادها می‌توانند مربوط به تدابیر قانونی، اختیارات دادگاه، و راهکارهای حل و فصل مسائل حقوقی باشند.

۴. تحلیل شواهد و اسناد: کارشناسان رسمی دادگستری مسئول بررسی شواهد و اسناد مرتبط با پرونده‌ها می‌باشند. آنها باید اطلاعات دقیق و کاملی از اسناد و شواهد مرتبط داشته باشند تا در رسیدگی به پرونده‌ها به درستی عمل کنند.

۵. شرکت در جلسات دادگاه: کارشناسان رسمی دادگستری ممکن است در جلسات دادگاه شرکت کرده و نظرات حقوقی خود را ارائه دهند. آنها ممکن است به عنوان منابع تخصصی برای دادگاه عمل کنند.

۶. مشاوره به مراجع قضائی: کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند به دادگاه، دادستانی، و دیگر مراجع قضائی مشاوره حقوقی ارائه دهند. این مشاوره ممکن است در مورد تفسیر قوانین، راهکارهای حقوقی، و رسیدگی به مسائل قانونی مفید باشد.

کارشناسان رسمی دادگستری در سیستم حقوقی ایران نقش مهمی در افزایش شفافیت و عدالت در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی دارند. آنها به عنوان منابعی تخصصی در حوزه حقوق و دادرسی به مراجع قضائی و دادگاه‌ها کمک می‌کنند تا تصمیمات صحیح و عادلانه‌ای اتخاذ شود.

کارشناس رسمی دادگستری و تغییر کاربری اراضی

کارشناس رسمی دادگستری با تخصص در تغییر کاربری اراضی نقش مهمی در فرآیند تغییر کاربری اراضی ایفا می‌کند. تغییر کاربری اراضی به معنای تغییر مقررات و مقاصد استفاده از یک زمین از یک نوع به نوع دیگر است. این تغییر ممکن است از زمین کشاورزی به مسکونی، تجاری، صنعتی و یا دیگر مقاصد استفاده تغییر کند. کارشناس رسمی دادگستری در این فرآیند نقش‌های مختلفی ایفا می‌کند:

۱. مشاوره حقوقی: ارائه مشاوره حقوقی به مشتریان در مورد مقررات و قوانین مرتبط با تغییر کاربری اراضی. این شامل مطالعه مقررات محلی و ملی، مشورت در مورد روش‌های اجرایی تغییر کاربری، و توصیه‌های حقوقی است.

۲. تدوین مدارک: تهیه مدارک و اسناد مرتبط با تغییر کاربری اراضی از جمله نقشه‌ها، پرونده‌های مالکیت، و اسناد مرتبط با طراحی و اجرا.

۳. ثبت و پیگیری پرونده‌ها: ارائه خدمات ثبتی مانند تنظیم اسناد، پیگیری پرونده‌ها در دفاتر املاک و امور دادگستری، و تسریع فرآیند تغییر کاربری.

۴. پیشنهادات به دادگاه: اگر تغییر کاربری اراضی نیاز به تصویب دادگاه دارد، کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند به عنوان شاهد تخصصی در دادگاه حضور یابد و پیشنهادات حقوقی خود را به دادگاه ارائه دهد.

۵. نظارت بر اجرا: در بعضی موارد، کارشناس رسمی دادگستری مسئول نظارت بر اجرای پروژه‌های تغییر کاربری ممکن است باشد. این شامل نظارت بر رعایت مقررات و مقاصد تغییر کاربری است.

۶. رسیدگی به اختلافات: در صورت بروز اختلافات یا دعاوی مرتبط با تغییر کاربری اراضی، کارشناس رسمی دادگستری ممکن است به عنوان مشاور حقوقی در دعاوی حاضر شود و به حل اختلافات کمک کند.

تغییر کاربری اراضی ممکن است در فرآیندهای پیچیده حقوقی و مدیریتی قرار گیرد، و کارشناس رسمی دادگستری با تخصص در این زمینه می‌تواند به افراد و شرکت‌ها در تسهیل این فرآیند و رعایت مقررات قانونی کمک کند.

قیمت گذاری انواع املاک از منظر کارشناس رسمی دادگستری

قیمت‌گذاری املاک از منظر کارشناس رسمی دادگستری به عنوان یک تخصص حقوقی و املاکی بسیار مهم است. این کارشناسان دارای دانش عمیق در زمینه ارزیابی و قیمت‌گذاری املاک هستند و مسئولیت تعیین ارزش منصفانه املاک را دارند. در ادامه، مراحل و عوامل مهم در قیمت‌گذاری املاک از منظر کارشناس رسمی دادگستری آورده شده است:

 • بررسی موقعیت جغرافیایی: کارشناس رسمی دادگستری ابتدا موقعیت جغرافیایی ملک را بررسی می‌کند. این شامل مکان املاک در شهر یا منطقه، دسترسی به خدمات عمومی (مدارس، بیمارستان‌ها، فرهنگسراها) و وضعیت محیط اطراف ملک می‌شود.
 • معاملات مشابه: کارشناس معاملات مشابه در منطقه را برای تعیین قیمت ملک مورد بررسی قرار می‌دهد. این معاملات شامل فروش‌های اخیر ملک‌های مشابه با ویژگی‌های مشابه می‌شوند.
 • وضعیت بازار: کارشناس رسمی دادگستری نگران وضعیت بازار املاک در منطقه مورد نظر است. او بررسی می‌کند که آیا بازار در حال رشد، کاهش یا استحکام قیمت است.
 • وضعیت قانونی: کارشناس مطمئن می‌شود که امکانات ملک به طور قانونی ثبت و انتقال پذیر است و هیچ مشکل حقوقی ناشی از تعارض یا ادعاهای حقوقی وجود ندارد.
 • ارزش ساختمانی: اگر ملک دارای ساختمان است، کارشناس ارزش ساختمان و ویژگی‌های آن را ارزیابی می‌کند. این شامل وضعیت فنی، سن بنا، متراژ، و امکانات موجود در ساختمان است.
 • تاثیرات محیطی: عوامل محیطی مثل تأثیر صدا و آلودگی هوا بر ارزش ملک نیز در نظر گرفته می‌شوند.
 • مقررات محلی و ملی: کارشناس مطمئن می‌شود که ملک مطابق با مقررات محلی و ملی ساختمانی و زمین‌شناسی است.
 • نظریه‌های حقوقی: اگر تغییرات حقوقی یا قوانین مالکیت ملک در منطقه اعمال شده است، کارشناس به تاثیرات این تغییرات بر ارزش ملک توجه می‌کند.
 • سایر عوامل: عوامل دیگری مانند تقاضا و عرضه در بازار، وضعیت اقتصادی عمومی، و تأثیرات سیاسی و اجتماعی نیز بر ارزش ملک‌ها تأثیر می‌گذارند و در قیمت‌گذاری در نظر گرفته می‌شوند.

کارشناس رسمی دادگستری با ترکیب این عوامل و بررسی دقیق به تعیین قیمت منصفانه برای املاک کمک می‌کند. او مسئولیت حفظ منافع مشتریان و رعایت مقررات قانونی در فرآیند خرید و فروش املاک را دارد.