همایش بزرگ مشارکت در ساخت

این همایش به منظور رونمایی از کتاب بی نظیر “فرشته و شیطان در مشارکت ساخت” برگزار شد.

گالری تصاویر

همایش سازندگان و انبوه سازان تهران

سنخرانی مهندس کامرانی در رابطه با مشارکت در ساخت در همایش بزرگ سازندگان و انبوه سازان شهر تهران

همایش بزرگ پول قانون ساخت

این همایش توسط مهندس کامرانی و مهندس طباطبایی برگزار شد. مهندس کامرانی در این همایش در رابطه با نحوه کسب درآمد از ساخت و ساز به طور قانونی صحبت کردند.

گالری تصاویر

کارگاه آموزش تفکیک اراضی و تغییر کاربری

کلاس آموزشی مهندس داود کامرانی در رابطه با تفکیک اراضی و تغییر کاربری و نکات مهم انجام آن.

گالری تصاویر

کارگاه آموزش کمیسیون های شهرداری

بررسی کمیسیون های مهم شهرداری مانند کمیسیون ماده ۱۰۰، ماده ۵، ماده ۱۲، ماده ۷۷

گالری تصاویر

کارگاه آموزشی ساخت در بافت

دوره یک روزه مهندس کامرانی در رابطه با ساخت در بافت فرسوده همراه با دکتر بهنام سیفی 

گالری تصاویر

جلسه کانون مشارکت ایران

کانون مشارکت در ساخت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کامرانی احداث شده و شروع به کار کرد. 

گالری تصاویر

کارگاه آموزشی دستور نقشه و جواز ساخت

دوره یک روزه مهندس کامرانی در رابطه با اخذ دستور نقشه و نکات کلیدی آن همراه با دکتر بهنام سیفی 

گالری تصاویر

دوره دو روزه گنجینه قرارداد ها

این کارگاه دو روزه حول محور قرارداد مشارکت در ساخت و تمامی مسائل حقوقی ملکی برگزار شد. 

سخنرانان این کارگاه مهندس داود کامرانی به همراه وکیل سحر سلیمانی به صورت تخصصی به مسائل حقوقی قرارداد های ساختمانی پرداختند

گالری تصاویر

کارگاه آموزشی تعریف پروژه ویلایی

دوره یک روزه مهندس کامرانی در رابطه با تعریف پروژه ویلایی همراه با مهندس پدرام تجویدی

گالری تصاویر

کارگاه آموزشی ضوابط پارکینگ

کارگاه ضوابط پارکینگ در اسفند ماه ۱۴۰۲ توسط مهندس علی کامرانی و مهندس داود کامرانی برگزار شد. در این کارگاه دکتر بهنام سیفی نیز حضور داشتند.

گالری تصاویر