آموزش طراحی دیوار حائل

بدون امتیاز 0 رای
650,000 تومان
0
650,000 تومان
بازرسی جریان گردابی
9%
تخفیف

دوره آموزش بازرسی به روش جریان گردابی

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزش بازرسی به روش جریان گردابی عناوین، راهنماها و فایل های…

0
3,000,000 تومان

دوره آموزش بازرسی به روش مایعات نافذ

بدون امتیاز 0 رای
3,250,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ کليات و نحوه عملکرد متریال مصرفی و انواع آن  کاربردها روش های…

0
3,250,000 تومان
آموزش طراحی راه پله
8%
تخفیف

دوره آموزش طراحی راه پله

بدون امتیاز 0 رای
1,750,000 تومان
0
1,750,000 تومان
آموزش طراحی سازه بتنی
15%
تخفیف

دوره آموزش طراحی سازه بتنی

بدون امتیاز 0 رای
1,450,000 تومان

در دوره آموزش طراحی سازه بتنی چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره طراحی سازه بتنی آموزش آیین نامه و…

0
1,450,000 تومان
آموزش ساخت تاپ دان
27%
تخفیف

دوره تخصصی آموزش ساخت تاپ دان (Top-Down) (بالا-پایین)

بدون امتیاز 0 رای
2,200,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ ۱-  روش های پایدارسازی گود معرفی انواع روش های پایدارسازی گود نکات…

0
2,200,000 تومان